Qui som


L’AFA Fluvià és l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola Fluvià. Està adherida a la FAPAC, que és la Federació d’associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya.

Com qualsevol altra associació, l’AFA s’estructura en una junta directiva, que es tria en l’assemblea de tots els seus socis, i que la formen socis voluntaris que s’han ofert com a representants per desenvolupar les tasques relacionades amb l’escola que li pertoquen. D’altra banda, també ens organitzem en el que es coneix com a comissions de treball, amb l’objectiu de poder ser més eficients amb les accions que volem portar a terme.

Atenent a l’especificat als Estatuts i reglament intern de l’AFA, podem resumir que l’AFA consta de dos órgans de govern sobre els que es desglossen diferents càrrecs aprovats en assemblea):

 • La Junta Directiva som un grup de persones que tots perseguim la mateixa finalitat: millorar l’escola dels nostres fills i filles. Per poder treballar de forma eficaç i per aconseguir que tots es puguin integrar i sentir-se integrats en el grup, cal distribuir les responsabilitats. És important que siguem un grup que treballi en equip. Si som un grup de treball, som responsables entre tots dels encerts i dels errors de la nostra Junta Directiva i hem de recolzar mútuament. Dins del grup som tots iguals, independentment dels càrrecs, i ens diferenciem només en funció de les aportacions i el treball realitzat. Els diferents càrrecs/funció que hi ha presents a la junta directiva son:
  • President/a: encara que fa de “cap visible” i representa a l’AFA, no té un poder especial per prendre decisions. La seva funció important és de coordinació i dinamització del grup. Promou iniciatives i no només aporta treball sinó que ha d’aconseguir fer treballar a la resta. La seva funció requereix el suport de tot el grup, el qual ha d’assumir que tothom té les mateixes responsabilitats per aconseguir que funcioni l’AFA. Representa a l’AFA, convoca i presideix reunions, executa els acords, ordena els pagaments i es responsable de les subvencions.
  • Secretari/a: el Secretari/a és responsable de la documentació, actes, convocatòries, etc., però també és important el seu paper d’organització i coordinació en estreta col·laboració amb el/la President/a
  • Tresorer/a: el/la Tresorer/a té la responsabilitat dels comptes i el pressupost, però igual d’important és la seva funció de:
   • Planificar els recursos,
   • Donar idees de possibles ingressos, i
   • Ajudar al President/a a controlar l’economia de despeses.
 • Les Comissions de Treball es creen per distribuir la feina i les responsabilitats de la Junta Directiva. Les comissions són només indicatives. La seva creació depèn de les necessitats de l’AFA i del Centre Educatiu. La Junta Directiva marcarà les directrius de cada comissió i aquestes informaran de la seva actuació mitjançant els seus vocals. Així queden definits els següents càrrecs:
  • Vocals de comissions de treball: decideixen, conjuntament amb els altres càrrecs de la Junta Directiva, les actuacions i gestions de l’AFA. S’han de distribuir les responsabilitats entre tots, creant àrees o comissions de treball, perquè cada un pugui aportar la seva tasca i treballar en el que més li agradi. En una Associació de Famílies es destacaran les persones que tinguin idees i iniciatives de treball, no només les que ostenten els càrrecs de major importància”.
  • Col·laboradors: aquells pares/mares pertanyents o no a l’AFA que volen ajudar-nos com sàpiguen per millorar l’escola dels nostres fills. Els col·laboradors són necessaris perquè totes les tasques no recaiguin només sobre els membres de l’AFA i poden ajudar en qualsevol comissió i de forma esporàdica o regular.

Membres de la Junta

 • Presidenta: Alicia Valcárcel
 • Secretària: Iolanda Collboni
 • Tresorera: Elena Fraile
 • Representant de la Junta al Consell Escolar: Iolanda Collboni
 • Vocal: Pilar Blecua

Comissions de treball

 • Barri: Jordi Callejón
 • Camí Escolar:
 • Colla gegantera:  Núria Roy
 • Comunicació: Susana Cid
 • Diversitat : Laia Blanqué
 • Escola i Família: Eulàlia Sabatés
 • Espai migdia: Elisabet Prat
 • Extraescolars: Aida Márquez
 • Futbol: Joan Duran
 • Institut: Inés Pérez
 • Pati: Ainhoa López
 • Tabalots: Àurea Navarro
 • TIC: Oriol Garrote