Qui som


Qui som?

I qui forma part de l’AFA?

L’AFA Fluvià és l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Fluvià. Està adherida a la FAPAC, que és la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya.

Com qualsevol altra associació, l’AFA s’estructura en una junta directiva, que es tria en l’assemblea de tots els seus socis, i que la formen socis voluntaris que s’han ofert com a representants per desenvolupar les tasques relacionades amb l’escola que li pertoquen. D’altra banda, també ens organitzem en el que es coneix com a comissions de treball, amb l’objectiu de poder ser més eficients amb les accions que volem portar a terme.

Atenent a l’especificat als Estatuts i reglament intern de l’AFA, podem resumir que l’AFA consta de dos órgans de govern sobre els que es desglossen diferents càrrecs aprovats en assemblea): La Junta Directiva i les Comissions de Treball.

Junta Directiva

La Junta Directiva som un grup de persones que tots perseguim la mateixa finalitat: millorar l’escola dels nostres fills i filles. Per poder treballar de forma eficaç i per aconseguir que tots es puguin integrar i sentir-se integrats en el grup, cal distribuir les responsabilitats. És important que siguem un grup que treballi en equip. Si som un grup de treball, som responsables entre tots dels encerts i dels errors de la nostra Junta Directiva i hem de recolzar mútuament. Dins del grup som tots iguals, independentment dels càrrecs, i ens diferenciem només en funció de les aportacions i el treball realitzat. Els diferents càrrecs/funció que hi ha presents a la junta directiva son:

Presidència: Souheila Khaled Haoul

Vice-presidència: Dalia Crespo de la Mano

Secretaria: Sushan Qu

Tresoreria: Noemí Cuscó Sánchez

Representant de la Junta al Consell Escolar: Souheila Khaled Haoul

Vocalies: Neus Closas Rins, Sarai García Cumplido, Dunia Ramiro Muñoz i Isa Rubio Camacho

Presidència i Vice-presidència

Encara que fa de “cap visible” i representa a l’AFA, no té un poder especial per prendre decisions. La seva funció important és de coordinació i dinamització del grup. Promou iniciatives i no només aporta treball sinó que ha d’aconseguir fer treballar a la resta. La seva funció requereix el suport de tot el grup, el qual ha d’assumir que tothom té les mateixes responsabilitats per aconseguir que funcioni l’AFA. Representa a l’AFA, convoca i presideix reunions, executa els acords, ordena els pagaments i es responsable de les subvencions.

Secretaria

La Secretaria és responsable de la documentació, actes, convocatòries, etc., però també és important el seu paper d’organització i coordinació en estreta col·laboració amb la Presidència/Vice-presidència.

Tresoreria

La Tresoreria té la responsabilitat dels comptes i el pressupost, però igual d’important és la seva funció de:

  • Planificar els recursos,
  • Donar idees de possibles ingressos, i
  • Ajudar al President/a a controlar l’economia de despeses.

Comissions de Treball

Les Comissions de Treball es creen per distribuir la feina i les responsabilitats de la Junta Directiva. Les comissions són només indicatives. La seva creació depèn de les necessitats de l’AFA i del Centre Educatiu. La Junta Directiva marcarà les directrius de cada comissió i aquestes informaran de la seva actuació mitjançant els seus vocals. Així queden definits els càrrecs de vocal de comissió de treball, que decideixen, conjuntament amb els altres càrrecs de la Junta Directiva, les actuacions i gestions de l’AFA. S’han de distribuir les responsabilitats entre tots, creant àrees o comissions de treball, perquè cada un pugui aportar la seva tasca i treballar en el que més li agradi. En una Associació de Famílies es destacaran les persones que tinguin idees i iniciatives de treball, no només les que ostenten els càrrecs de major “importància”.

Vocalies

Barri i Camí Escolar:
Jordi Callejón

Colla gegantera:
Vacant

Comunicació:
Susana Cid

Escola Família i coeducació:
Itxaso Ferreras

Espai migdia:
Ana Novoa

Extraescolars:
Jorleny Rojas

Escola en lluita:
Vacant

Pati – Espai Natural: Sònia Benítez i Dunia Ramiro

Tabalots:
Marc Andreu

TIC:
Sergi Vélez


Col·laboradors

Aquells pares/mares pertanyents o no a l’AFA que volen ajudar-nos com sàpiguen per millorar l’escola dels nostres fills. Els col·laboradors són necessaris perquè totes les tasques no recaiguin només sobre els membres de l’AFA i poden ajudar en qualsevol comissió i de forma esporàdica o regular.