Espai Migdia


Espai Migdia

Benvingudes a l’Espai Migdia

L’Espai Migdia és una Comissió mixta formada per l’AFA, l’Escola Fluvià i Campos Estela, el nostre proveïdor d’àpats en aquests moments.

Junts treballem per a què els menús siguin el més saludables possible i el lleure al migdia segueixi la mateixa pauta educativa que marca l’escola, tot respectant els infants i el seu creixement emocional, social i d’aprenentatge.

Des de 1968 Campos Estela ofereix serveis d’àpats i lleure per a escoles mitjançant la continuïtat del projecte educatiu del centre i unes pautes alimentàries basades en una dieta equilibrada, divertida i segura.

Logo Campos Estela


Horari del servei i contacte

L’horari habitual de menjador durant el curs escolar serà de 12:30 a 15:00.

L’horari dels dies de jornada intensiva serà de 13:00 a 15:30.

L’horari d’atenció a les famílies serà de 09:00 a 10:00 h del matí cada dia, i dimarts i dijous de 16:30 a 17:30. Arran de les mesures restrictives sanitàries, no podem atendre-us presencialment, per tant les vies de contacte aquest curs seran:

Preus

  • Preu fix: 6,20€ (mínim 2 dies a la setmana i sempre els mateixos)
  • Preu esporàdic: 6,80€ (cal avisar el dia que l’infant es quedarà a menjar)

Els usuaris fixos que no assisteixin al menjador han d’avisar abans de les 10:30 per poder gaudir del descompte (absència tram 1) de 3,10€ per dia (absències tram 1). En absències superiors a 4 dies seguits, es retornarà el total del menú 6,20€ (absències tram 2)

Als alumnes inscrits com a becats, no se’ls aplicarà la beca fins que no rebem la confirmació de la mateixa per part de l’escola.

Per causes alienes a l’empresa (vaga general, de mestres, de monitors, o climatològiques, nevades, etc.) es descomptarà el dia com una falta avisada.

Domiciliació de rebuts

Es domiciliarà una única quota per a tots els serveis contractats. Les quotes es domiciliaran el dia 1 de cada mes, i inclouran els menús entre el dia 1 i el 30/31 del mes vençut.

En cas de devolució d’un rebut s’avisarà la família perquè realitzi un ingrés (a través de l’App o del banc) o una transferència bancària a Vallès de Serveis a Escoles SL. Un cop fet, s’haurà de portar el comprovant bancari al coordinador del menjador.

Cada rebut retornat es penalitzarà amb 4,08€, en concepte de despeses de gestió de la devolució.

No cal renovar la inscripció anualment, un cop les famílies s’han inscrit al servei de menjador es mantindrà el servei fins que la família causi baixa.

DESCARREGA’T LA NOSTRA APP!


Normes d’ús del servei de menjador

Per poder fer ús de l’Espai Migdia les famílies han de seguir unes normes, que detallem a continuació:

  • No es pot fer ús del menjador amb rebuts pendents de pagament de cursos o mesos anteriors.
  • Els alumnes que utilitzen el servei de menjador han de respectar la normativa de menjador. Cap alumne podrà marxar del menjador sense justificació i notificació prèvia.
  • Les famílies rebran un informe periòdic d’hàbits i comportament per escrit per a tots els alumnes.
  • Us demanem que adeqüeu l’horari d’administració de medicaments a fora d’hores de menjador. En cas que això sigui impossible, contacteu amb el coordinador i porteu-li la prescripció del metge.
  • Els alumnes amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries han de lliurar el certificat mèdic actualitzat al coordinador.
  • Els dies d’excursió es facilitarà un PÍCNIC a tots aquells alumnes fixos de menjador. En cas que no es vulgui, han de comunicar-ho al servei de menjador amb un mínim de 2 dies d’antelació.
  • En el cas de que s’anul-li una excursió per mal temps, els nens que portin el menjar de casa seva, se’ls hi cobrarà la part del monitoratge.

Per a qualsevol aclariment posseu-vos en contacte amb Campos Estela.

Protocol COVID-19

El nostre projecte

Fent camí

A part de donar de menjar als infants, Campos Estela ha dissenyat tota una sèrie d’activitats per a què els infants puguin gaudir d’aquest espai al màxim. Per aquest motiu hem creat un quadre d’activitats a les quals els infants es poden apuntar amb anterioritat per poder gaudir-ne en grups petits.

MÉS INFORMACIÓ

Menjadors Més Sans i Sostenibles

L’Escola Fluvià està inscrita al Programa Menjadors Escolars Més Sans i Sostenibles (MEMSS) des del curs 2021-2022. Aquesta és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) que promou una alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a l’escola com a casa.

MÉS INFORMACIÓ

Sister Schools

Ens hem agermanat amb una escola de l’Índia! Amb aquest programa els infants podran compartir experiències i vivències amb els infants d’allà i descobrir al mateix temps una altra cultura mentre practiquen l’idioma anglès amb l’ajuda dels nostres experts en la llengua.

MÉS INFORMACIÓ

Degut a les mesures sanitarias antiCOVID-19 els programes Eat & English i Dinem plegats queden cancel·lats. Esperem poder tornar a oferir-los un cop la pandèmia hagi remès.


Darreres entrades sobre l’Espai Migdia