Graella d’extraescolars


Graella d’extraescolars

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:30-17:30 Piscina * Pot d’art
Anglès (Sam)
Dansa creativa
Música Tabalers

* Els infants arriven de la piscina entre les 18:00 i les 18:30.

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:30-17:30 Piscina *
Karate DO
Anglès (Emma) Pot d’art
Dansa creativa
Música
Anglès (Emma)
Tabalers

* Els infants arriven de la piscina entre les 18:00 i les 18:30.

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:30-17:30 Piscina *
Karate DO
Hip hop
Anglès (Emma/Oliver) Pot d’art
Dansa creativa
Música
Anglès (Emma/Oliver)
Tabalers

* Els infants arriven de la piscina entre les 18:00 i les 18:30.

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:30-17:30 Piscina *
Karate DO
Anglès (Marcia)
Hip hop
Costura creativa
Anglès (Oliver/Marcia)
Ceràmica
Escacs
Anglès (Oliver/Marcia)
Música
Tecnologia creativa
Roda d’esports
Anglès (Oliver)
Tabalers

* Els infants arriven de la piscina entre les 18:00 i les 18:30.

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:30-17:30 Piscina *
Karate DO
Anglès (Marcia/P&P)
Hip hop
Escacs
Costura creativa
Anglès (Marcia)
Ceràmica
Escacs
Anglès (Marcia)
Música
Tecnologia creativa
Roda d’esports
Anglès (P&P)
Tabalers

* Els infants arriven de la piscina entre les 18:00 i les 18:30.

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:30-17:30 Piscina *
Karate DO
Anglès (P&P)
Hip hop
Escacs
Música
Costura creativa
Bàsquet
Ceràmica
Escacs
Futbol Sala
Anglès (B&B**)
Tecnologia creativa
Roda d’esports
Bàsquet
Anglès (P&P/B&B**)
Tabalers
Futbol Sala

* Els infants arriven de la piscina entre les 18:00 i les 18:30.

** La durada de l’activitat és d’una hora i mitja.

Els horaris de música cal que els consulteu directament amb la Lorena.

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:30-17:30 Piscina *
Karate DO
Escacs
Costura creativa
Bàsquet
Anglès (B&B**)
Ceràmica
Escacs
Futbol Sala
Anglès (B&B**)
Tecnologia creativa
Música
Bàsquet
Anglès (B&B**)
Tabalers
Futbol Sala
17:30-18:30 Hip hop 2
Anglès (AP1 A)
Anglès (AP1 B) Anglès (AP1 A) Anglès (AP1 B)

* Els infants arriven de la piscina entre les 18:00 i les 18:30.

** La durada de l’activitat és d’una hora i mitja.

Els horaris de música cal que els consulteu directament amb la Lorena.

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:30-17:30 Piscina *
Karate DO
Escacs
Costura creativa
Anglès (B&B**)
Ceràmica Tecnologia creativa
Música
Tabalers
17:30-18:30 Anglès (AP1 A/AP2 A) Anglès (AP1 B/AP2 B)
Bàsquet
Anglès (AP1 A/AP2 A) Anglès (AP1 B/AP2 B)
Bàsquet

* Els infants arriven de la piscina entre les 18:00 i les 18:30.

** La durada de l’activitat és d’una hora i mitja.

Els horaris de música cal que els consulteu directament amb la Lorena.

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:30-17:30 Piscina *
Karate DO
Escacs
Costura creativa
Ceràmica Tecnologia creativa Tabalers
17:30-18:30 Anglès (FT1 A**) Anglès (FT1 B**)
Bàsquet
Anglès (FT1 A**) Anglès (FT1 B**)
Bàsquet

* Els infants arriven de la piscina entre les 18:00 i les 18:30.

** La durada de l’activitat és d’una hora i mitja.

Els horaris de música cal que els consulteu directament amb la Lorena.