Entrades de la categoria Diversitat


El bullying es produeix a totes les classes socials i no s’observa diferència entre escola pública i privada. De fet, s’observen grans diferències entre centres amb nivell socioeconòmic semblant. El repte és que com a persones adultes poguem veure i ser conscients de l’impacte de certes relacions que estan tenint […]

Més enllà del “bullying”: les dinàmiques de discriminació a les ...


Curso de Trastornos del Aprendizaje Escolar: El objetivo del curso es: Identificar las generalidades de los trastornos del aprendizaje escolar y de la interacción del desarrollo psicomotor en los procesos del aprendizaje, diferenciando las características de cada trastorno, así como la implementación de acciones correctivas para mejorar estos procesos en las […]

Cursos online desde el Campus Autismo Diario