Bones notícies!


Famílies!

El Districte de Sant Martí de l’Ajuntament de Barcelona s’ha posat en contacte amb l’AFA Fluvià per donar-nos informació actualitzada sobre el possible amiant que hi ha davant l’escola. Ens han comunicat que han aconseguit que el propietari de la nau ubicada al carrer Fluvià 89 deixi entrar l’Ajuntament de Barcelona per recollir mostres de la paret mitgera i de la coberta de l’edifici. Les mostres es van recollir el dia 22 de febrer i es calcula que sobre el 5 de març, sabrem si hi ha amiant o no en aquest edifici.

Si es verifiqués que hi ha amiant, l’Ajuntament de Barcelona procediria a l’encapsulament d’aquest amiant en lloc de retirar-lo perquè el cost d’aquesta operació és molt alt i, tanmateix, sembla que el 2024 la planificació urbanística planteja que aquest edifici sigui enderrocat. Igualment, l’Ajuntament realitzarà, un cop encapsulat, tests a l’aire cada tres mesos per comprovar que no hi ha fibres d’amiant.

Com ja us vam adelantar, el propietari de la nau havia encarregat particularment uns estudis que van sortir negatius en presència d’amiant. Però l’Ajuntament de Barcelona va rebutjar-los en considerar que no hi havia traçabilitat en aquest informe. Per tant, considerem una petita victòria que, després de quasi un any, puguem descobrir si hi ha o no amiant en aquest edifici proper a l’escola.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.