Enquesta del Casal d’Estiu: Resultats


L’enquesta ha estat resposta per 32 famílies, de les quals un 97% tenen infants que han participat en un casal aquest darrer estiu.

A continuació us fem un resum dels resultats de cadascuna de les preguntes:

En un 70% dels casos van fer el casal íntegrament a l’Escola Fluvià; una mica més del 15% a més de participar en el casal que es va organitzar al Fluvià hi van anar a un altre casal durant l’estiu, i un últim 15% va participar només en un casal diferent al del Fluvià.

D’entre les famílies que van triar una altra opció, ens expliquen que aquesta era:

 • Especialitzada o monogràfica: anglès, teatre, esport, etc.
 • En petits grups.
 • Més atractiva, o amb més varietat d’opcions.
 • En espais diferents a l‘Escola, per a tenir una sensació de no seguir anant al cole.
 • Cobria calendari no lectiu diferent (setembre)

De les famílies de les quals els seus fills o filles sí van fer el casal al Fluvià i han respost l’enquesta, gairebé un 80% van triar la modalitat d’Un pot d’històries i un 35% aproximadament l’esportiva (3 famílies o tenen fills que van fer modalitats diferents, o van inscriure els nens en diferents setmanes en les dues modalitats possibles).

En quant a la preparació del Casal…

Sobre comunicació, un 63% de les famílies consideren que no van disposar de prou informació ni amb la suficient antelació.

El percentatge es redueix al 42% de les famílies que consideren que no van rebre resposta a tots els seus dubtes.

Les famílies ens comenten sobre la comunicació inicial que:

 • Les propostes inicials, tant de sortides com de programació, van canviar.
 • Les sortides es van cancel·lar 2 dies abans de començar i les que es van fer no estaven a l’alçada.
 • L’explicació dels canvis no va ser convincent.
 • Hi va haver desorganització i manca de comunicació.
 • Tenien molt poca informació i més tard que a altres centres.
 • Sensació d’improvisació i de no acomplir-se el programa.
 • Els plannings setmanals arribaven tard (1r o 2n dia de la setmana) i amb modificacions de les sortides en quant a dia i tipus d’excursió.
 • Necessiten tenir informació detallada i amb antelació sobre tot el que fan durant la setmana (activitats i excursions, també sortides del centre, tot i que es quedin a un parc proper).
 • Tenien informació mínima, amb sensació que no ho passaven bé al Casal, i haver de demanar que compartissin fotografies.
 • No es va explicar activitats que es van fer (com sortides a les 15:00h a parcs) i que no van agradar pel calor i perquè no era una proposta diferenciadora.
 • No hi va haver informació per a nens amb discapacitat.
 • La informació sobre beques i inscripcions sí va ser adequada.

En quant al procés d’inscripció

Sobre la informació sobre el procés d’inscripció, es veu una millora en la percepció de les famílies. Més d’un 70% considera que la informació sobre el procés va ser adequada, i un 56% que es va facilitar amb prou temps.

Un 89% creu que la informació sobre beques, preus i pagaments va ser suficient.

Un 83% de les persones enquestades consideren que es van resoldre els seus dubtes adequadament.

En quant al casal, i tenint en compte els canvis d’última hora a causa de les limitacions i modificacions de protocol per la pandèmia…

En general, un 46% de les famílies estan satisfetes amb el funcionament del Casal, però gairebé un 36% indiquen que estan poc satisfetes i quasi un 12% gens satisfetes.

El descontent és més gran si ens fixem en les activitats ofertes pel Casal, on la suma de poc satisfets i gens satisfets puja al 50%.

En canvi, sobre el monitoratge, un 80% de les famílies es declaren satisfetes o molt satisfetes. I un 91% confirma que quan van plantejar peticions i suggeriments, les van atendre correctament.

El grau de satisfacció sobre les sortides és força baix i un 69% de les famílies que han respost l’enquestes es consideren poc o gens satisfetes.

La comunicació sobre les activitats tampoc està ben valorada per la majoria, i gairebé un 67% de les famílies creuen que no va ser adequada.

En quant a la valoració de les nenes i nens, i tenint en compte que podien posar una puntuació entre el 1 i el 10, es mostra una mitja de 6, amb una distribució força desigual, on els valors més anotats han estat el “5”, 7 vegades a l’enquesta i el “9”, 5 vegades a l‘enquesta.

El que més m’ha agradat és…

 • Proximitat
 • Practicitat
 • Que es fa a l’Escola
 • Monitors, de molta qualitat i a més coneguts pels infants
 • Que van amb companys i amics
 • Activitats a l’aire lliure i sortides
 • Jocs d’aigua
 • Nens d’infantil van gaudir
 • Nens feliços

El que menys m’ha agradat és…

 • Manca comunicació
 • Desorganització – manca planificació
 • Poca varietat de propostes diàries (no hi va haver preparació prèvia)
 • Poca qualitat en les sortides
 • Manca d’activitats adaptades a nens més grans (exemples de 4t)
 • Poca elaboració de fil conductor del Casal
 • Interdependència d’activitats de diferents setmanes (estar preparant quelcom que no veuràs la setmana següent)
 • Manca d’activitats en anglès
 • Cremades a la pell per exposició al sol
 • El menjar

En quant al Casal pel proper estiu (2022)…

Davant la pregunta de com agradaria a les famílies que fos el Casal de l’estiu vinent i de forma agrupada tenim aquestes peticions:

 • Que hi hagi casal al juliol i al setembre.
 • Que estigui adaptat a tots els nens i nenes, i sigui inclusiu.
 • Que tingui una millor programació, sense canvis.
 • Que es faciliti una planificació setmanal amb activitats que finalitzin de forma independent i amb alguna sortida sempre.
 • Que hi hagi activitats més variades en temàtiques (culturals i esportives) i preparades, amb acompanyament.
 • Que més activitats siguin a l’aire lliure, tot tenint en compte l’exposició solar.
 • Que ofereixi activitats en anglès, de teatre, de dansa, d’esport, etc.
 • Que plantegi sortides o excursions variades, educatives i atractives des de la primera setmana.
 • Que es plantegi la possibilitat d’oferir una setmana de colònies.
 • Que sigui assequible.

I davant la pregunta de què esperen, ens diuen:

 • Una proposta de casal diferent a l’any passat
 • Canvi de proveïdor
 • Opció de fer Casal al setembre
 • Activitats adients per totes les edats, per a tothom
 • Continuïtat pedagògica respecte l’Escola
 • A la vegada que trenqui la monotonia del curs
 • Monitoratge competent
 • Oferta d’activitats més diversa, no repetitiva amb joc, creativitat, etc.
 • Acompliment del programa que es presenti a l’inici
 • Preu assumible

Els elements decisors respecte quin Casal triar per les famílies són per ordre:

 1. Varietat d’activitats
 2. Sortides
 3. Monitoratge
 4. Temàtica (no sexista)
 5. Modalitats i flexibilitat horària
 6. Preu
 7. Menjador
 8. Altres (disposar de la informació amb suficient antelació, opció portar el dinar, etc.)

Podeu descarregar-vos l’informe complet de Google Forms aquí.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.