Mur verd


Després que l’AFA Fluvià fes analitzar la qualitat de l’aire al centre, es va concloure que el punt de més contaminació registrat coincidia amb la zona del sorral. El trànsit aporta partícules fines i gasos contaminants que afecten, sobretot, als més petits. Davant de la impossibilitat de canviar la distribució dels espais de joc del centre a curt termini, des de l’AFA Fluvià i la direcció de l’escola s’ha plantejat contrarestar els efectes nocius que pateixen, ara per ara, mitjançant la creació d’un mur verd en el límit de l’escola amb els carrers Pujades i Fluvià.

Però què és un mur verd?

Els murs verds o murs vegetals aporten oxigen, atrapen la pols que es troba en suspensió en l’aire, filtren els gasos nocius i atrapen els metalls pesats processant-los. A més, fan d’aïllant acústic, permetent reduir fins a 10 dB la contaminació sonora. De tots és conegut l’efecte positiu que té la vegetació al nostre voltant, millorant el nostre rendiment i reduint-ne el malestar i l’efecte d’illa de calor que tant patim a les ciutats.

Quin és el pla d’acció?

La proposta es concretarà de la següent manera:

  • A la zona del sorral es completarà la vegetació existent, plantant enfiladisses que cobreixin la tanca en major mesura.
  • A la cantonada que coincideix amb els límits dels carrers Pujades i Fluvià, on el paviment és de ciment, es situarà una gran jardinera que permeti plantar el mateix tipus d’enfiladissa ja proposat a la zona del sorral, amb la intenció d’aconseguir entapissat les tanques el màxim possible.
  • Es farà arribar el rec automàtic a les dues intervencions per tal d’afavorir un millor manteniment.

La comissió mixta de Pati i Espai Natural, formada per docents del centre i familiars de l’alumnat, està treballant en la definició d’aquestes actuacions, per tal que la inversió sigui el més ajustada possible, amb la voluntat d’aconseguir un espai més adequat a les necessitats dels nostres infants.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.