Resultats de l’enquesta sobre temes d’interés


El mes de febrer de 2021 des de la Comissió Escola-Família-Coeducació se us va fer arribar una enquesta a totes les famílies que formen part de la comunitat educativa de l’Escola Fluvià, per tal de conèixer els vostres interessos, punts de vista i preferències sobre els temes que afecten a aquesta comissió.

D’un total de 350 famílies de l’escola, van respondre el qüestionari 93, un 27% de famílies.

Donat que les famílies podien escollir més d’una resposta, els resultats són el percentatge sobre el 100% de les votacions, però s’ha de comptar cada resposta com a individual.

A continuació us deixem el detall dels resultats segons la pregunta.

En quins aspectes necessites tenir més informació per acompanyar els teus fills i filles

En relació a la pregunta En quins aspectes necessites tenir més informació per acompanyar els teus fills i filles, les respostes de les famílies han estat:

 • Acompanyament de les seves emocions va rebre el 48%
 • Acompanyament en la seva sexualitat va rebre el 42%
 • Acompanyament en aspectes cognitius (lectoescriptura, raonament matemàtic, etc.) va rebre el 24%
 • Acompanyament a les pantalles, xarxes socials, TIC’s va rebre el 33%
 • Acompanyament en processos de dol va rebre el 8%
 • Acompanyament de l’alimentació va rebre el 9%
 • Pel que fa a Altres, dues persones van proposar el tema de l’atenció a la diversitat dels grups; una persona va esmentar l’acompanyament específic sobre la pandèmia i una altra persona va opinar que “Nos han dejado tirados durante la pandemia”.

Així doncs, els aspectes més sol·licitats per les famílies serien: l’acompanyament de les emocions en infants, l’acompanyament en la utilització de pantalles, xarxes socials, TIC’s, etc. i l’acompanyament en la sexualitat de les nenes i els nens.

Quins temes t’agradaria que es tractessin als tallers?

En relació a la pregunta Quins temes t’agradaria que es tractessin als tallers, les respostes de les famílies han estat:

 • Educació emocional va rebre el 45%
 • Etapes del desenvolupament (de 3 a 12 anys) va rebre el 28%
 • Joc i processos d’aprenentatge va rebre el 16%
 • Sexualitat i relacions de respecte va rebre el 35%
 • Feminisme va rebre el 14%
 • Salut (alimentació saludable, higiene bucodental, etc.) va rebre el 13%
 • Ús responsable i saludable de pantalles, xarxes socials, TIC’s va rebre el 39%
 • Pel que fa a Altres, una persona va proposar “el confinament”, i una altra persona va especificar “les relacions de respecte i l’assetjament escolar”.

Així doncs, les temàtiques més votades han estat: l’educació emocional, l’ús responsable i saludable de pantalles, xarxes socials, TIC’s, etc., i la sexualitat i relacions de respecte.

Quin horari prefereixes per a dur a terme els tallers o les xerrades?

En relació a la pregunta de Quin horari prefereixes per a dur a terme els tallers o les xerrades, les respostes de les famílies han estat:

 • El 28% de les famílies ha triat l’horari de migdia.
 • El 46% de les famílies ha triat a partir de les 18h.
 • El 36% de les famílies ha triat el dissabte al matí.
 • L’1% de les famílies ha triat al matí.
 • L’1% de les famílies ha triat els diumenges.
 • El 2% de les famílies ha triat a partir de les 17h.
 • L’1% de les famílies ha triat a partir de les 21h entre setmana.

Així doncs, l’horari que prefereixen les famílies és les tardes a partir de les 18h i els dissabtes al matí.

Quins temes creus que s’haurien de treballar més conjuntament entre l’escola i la Comissió Escola-família-coeducació?

En relació a la pregunta sobre Quins temes creus que s’haurien de treballar més conjuntament entre l’escola i la Comissió Escola-família-coeducació les respostes de les famílies han estat:

 • Sexualitat va rebre el 36%
 • Resolució de conflictes va rebre el 67%
 • Feminisme va rebre el 24%
 • Pel que fa a Altres un 1% de famílies va afegir els següents temes: confinament, respecte envers els altres, acompanyament aprenentatges, diversitat, igualtat de gènere i TIC.

Així doncs, segons les famílies, les temàtiques que s’haurien de treballar conjuntament entre l’escola i la comissió escola-família-coeducació són la resolució de conflictes i la sexualitat.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.