Menús confinats


Benvolgudes famílies,

Davant d’alguns dubtes rebuts referents al menú ofert als usuaris de menjador fixes de les colles confinades, Campos Estela creu oportú fer una sèrie d’aclariments al respecte.

Cal comunicar que els infants estan confinats?

Quan una colla es confinada, les famílies no han d’avisar a l’Espai Migdia, ja que l’escola passa ràpidament la informació a Campos Estela i es fa el llistat d’aquells infants usuaris fixes del menjador que no podran assistir a classe i per tant al menjador.

Com demanem el menú per emportar?

Les famílies que vulguin utilitzar aquest servei, hauran d’avisar enviant un correu electrònic a l’Espai Migdia el dia abans de poder-lo anar a recollir.

Si se sol·licita, es facilitarà un menú per emportar a cada alumne/a tots els dies que es tingui contractat el servei i que hagi de romandre en aïllament o quarantena, o els dies de tancament del centre.

En què consisteix el menú per emportar?

El menú per emportar constarà de primer plat, segon plat i postres, servit en envàs d’un sol ús.

Com es recull el menú?

La família haurà de recollir al centre el menú per emportar. Si la família (pare/mare o tutor legal) no pot venir a recollir el menú, es pot delegar la recollida i s’haurà de signar el document d’autorització per a la recollida de menús per emportar (formulari elaborat pel Departament d’Educació) i cada dia s’haurà de signar el full d’entrega de menú de l’empresa.

La recollida serà a partir del primer dia que l’infant no pugui assistir a l’escola. A les 13h, per la porta de la cuina ubicada al darrere dels jardinets. Les famílies hauran d’esperar fora, on rebran una bossa amb el menú.

Com afectarà a les quotes de menjador?

Pel que fa a la política de preus, s’aplicarà la mateixa norma que a qualsevol falta comunicada, sempre seguint les indicacions del Departament d’Ensenyament. Els tres primers dies es realitza un cobrament de 2,95 € pels usuaris fixos (ja que inclou la part proporcional del monitoratge pactada i explicada en el nostre full d’informació del servei), mentre que a la resta de dies ja no es cobrarà res.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.