Subvencions per a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar


ATENCIÓ: Ampliat el termini per demanar les beques extraescolars 20-21

Degut a la demanda d’algunes entitats d’ampliar el període de sol·licitud, s’ha pogut atendre la petició i la presentació de sol·licituds es prorrogarà fins el proper 14 d’octubre de 2020 (inclòs).

Descripció

L’Ajuntament de Barcelona atorga cada any ajuts públics a infants i adolescents amb una edat compresa entre els 6 i els 17 anys inclosos (excepte en el cas dels adolescents amb discapacitat intel·lectual que s’amplia fins als 19 anys), que practiquin esport fora de l’horari escolar en entitats organitzadores homologades per l’Institut Barcelona Esports.

L’objectiu és facilitar l’accés i/o abaratir les despeses dels nens/es i joves que pertanyen a famílies amb rendes baixes a la pràctica d’activitats físiques i esportives en horari extraescolar. Informació per a les famílies que vulguin acollir-se al sistema d’ajuts.

Termini

Del 23 de setembre al 14 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos)

COMENÇAR EL TRÀMIT

Recordeu enviar una còpia de la confirmació de sol.licitud a Acció Sant Martí

Quines extraescolars s’acullen a aquesta convocatòria?

Enguany les següents activitats, gestionades per Acció Sant Martí, poden acollir-se a aquesta convocatòria:

  • Karate Do (Karate: 100266KRTESC0005)
  • Futbol sala (Futbol sala: 100266FBSEAC0004)
  • Bàsquet (Basquetbol: 100266BQTEAC0001)
  • Roda d’esports (Activitats poliesportives: 100266MESESC0001)
  • Escacs (Escacs: 100266ESXEAC0003)

Entre parèntesis trobareu la referència de l’activitat que us demanen per tramitar la subvenció.

Puc demanar la subvenció?

Per poder demanar la subvenció cal que reuniu els següents requisits:

  • Tota la unitat familiar ha d’estar empadronada i residint a Barcelona, excepte infants empadronats fora del municipi però que s’escolaritzen en algun centre educatiu de la ciutat perquè tenen necessitats educatives especials.
  • Els destinataris de la subvenció han d’estar preinscrits en una activitat esportiva que es faci en una entitat homologada per l’Institut Barcelona Esports.
  • Considerant la durada del curs escolar, els menors i joves que poden optar a la subvenció són els nascuts a partir del dia 1 de gener de 2003 fins al 31 de desembre de 2014.
  • En el cas dels adolescents amb discapacitat intel·lectual poden optar a la subvenció els nascuts a partir de l’1 de gener de 2001 fins al 31 de desembre de 2014.
  • La renda (ingressos nets) per membre de la unitat familiar ha de ser igual o inferior a 9.000€ a l’any. Recordeu que les famílies monoparentals o amb membres amb discapacitat conten amb un membre extra a l’hora de calcular la renda.

Com demano la subvenció?

Quan realitzeu la preinscripció o inscripció a les activitats abans indicades, haureu de tramitar la petició de la subvenció a través del portal de tràmits. Un cop feta, haureu de remetre una còpia de la sol·licitud a Acció Sant Martí.

Si no sabeu com fer el tràmit de sol·licitud online, us deixem un manual que explica punt per punt com fer-ho.

Dates clau

22 de setembre: Publicació de la convocatòria de subvencions

Del 23 setembre al 14 d’octubre: Període de sol·licitud de subvencions

Del 26 d’octubre a 6 de novembre: Esmena de documentació de les sol·licituds desistides

19 de novembre: Comunicació de la resolució d’atorgament a les famílies (Enviament d’SMS)

Del 19 de novembre al 4 de desembre: Al·legacions a la resolució

Del 19 al 27 de novembre: Inscripció a les activitats

Més informació

Per consultar el llistat d’entitats homologades el curs 2020-2021 i que per tant tenen accés al sistema d’ajuts per a les famílies per a la pràctica esportiva d’infants i joves entre 6-17 accedeix al següent enllaç.

Trobareu més informació sobre aquests ajuts a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, a l’apartat de subvencions i sota el títol de “Convocatòria de Subvencions a infants i joves per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar”.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.