l’AFA Fluvia s’adhereix a l’Acord Ciutadà


Acord CiutadàTenim l’orgull d’anunciar que ja som oficialment una associació adherida a l’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones.

Continuarem treballant per la coeducació però ara, també com a part de la xarxa associativa de la ciutat en la lluita per erradicar la violència masclista.

Què és l’acord?

Per mitjà de la signatura d’aquest Acord, l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb les entitats de la ciutat, i persones a títol individual, es comprometen a col·laborar en l’eradicació de qualsevol forma de violència vers les dones.

Les línies que orienten l’ACORD són:

  • Treballar per una ciutat activa, creativa i solidària a favor de les relacions equitatives entre dones i homes.
  • Considerar que les persones i els grups són el motor de canvi i transformació social.
  • Promoure la implicació de la ciutadania en la promoció de la resolució pacífica de conflictes com a element primordial per assolir la tolerància zero vers la violència masclista.

Qui pot signar l’acord?

Pot signar l’Acord qualsevol institució i associació de la ciutat (veïnal, cultural, educativa, juvenil, professional, sindical, política, etc.), així com totes les persones que es vulguin comprometre activament en la lluita contra la violència masclista.

A què compromet la signatura de l’acord?

A fer públic i explicitar el compromís per una Barcelona lliure de violència vers les dones.

A contribuir a prevenir la violència masclista, mitjançant accions d’informació i sensibilització.

Com es concreta aquesta col·laboració?

La Regidoria de Dona i Drets Civils, per facilitar la tasca de sensibilització i prevenció de la violència masclista, posa a l’abast dels grups i associacions de la ciutat que s’hagin adherit a l’Acord, un Catàleg d’activitats gratuïtes en diferents formats.

Xerrades de sensibilització, sessions audiovisuals i tallers de prevenció

Aquestes accions aborden els diferents aspectes que cal considerar en la prevenció de la violència masclista a l’entorn dels següents temes:

  • Concepte de violència masclista i abordatge del fenomen
  • Els estereotips i rols de gènere en la socialització, l’aprenentatge de la desigualtat
  • La prevenció de la violència i de les actituds abusives en les relacions afectives i de parella
  • Mites i representacions culturals de la violència a través dels discursos i els mitjans
  • Educar per la igualtat en les primeres etapes de la vida i la prevenció de la violència masclista des del context educatiu

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.