Més enllà del “bullying”: les dinàmiques de discriminació a les aules


El bullying es produeix a totes les classes socials i no s’observa diferència entre escola pública i privada. De fet, s’observen grans diferències entre centres amb nivell socioeconòmic semblant.

El repte és que com a persones adultes poguem veure i ser conscients de l’impacte de certes relacions que estan tenint lloc, a l’aula, al passadís, als lavabos, als menjadors, a la sortida d’escola, i que, habitualment, no aconseguim mirar.

Per ampliar la notícia clicka aquí.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.